• Klauzula informacyjna oraz
  Obowiązek informacyjny w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych

  Gromadzone dane i zasady ich wykorzystywania

  Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych z uwagi na cele statutowe oraz prowadzoną działalność przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie dla celów prawidłowego zarządzania niniejszym serwisem.

  Wśród danych użytkowników, które są automatycznie zbierane podczas wizyty na naszej stronie, znajdują się dane takie jak: adres IP, nazwa domeny z której wchodzą na naszą stronę, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Wykorzystujemy je przede wszystkim w celu generowania statystyk odwiedzin naszej strony, co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, zapewnić mu wysoką jakość merytoryczną, analizować, czy struktura strony nie zawiera błędów etc.

  Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych podmiotom trzecim, nie udostępniamy ich nikomu, za wyjątkiem organów ścigania, sądów i organów administracji publicznej, jeśli zwrócą się do nas z takim żądaniem na podstawie odpowiednich przepisów, w szczególności w związku z podejrzeniem naruszenia prawa.

  Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu

  Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie niniejszego serwisu. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się w naszym serwisie.

  Kontakt i dodatkowe informacje

  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy kontaktować się z nami na adres poczty elektronicznej: iodo@rt-net.pl Wszelkie dane, które użytkownicy przekażą nam, kontaktując się z nami na wskazany adres e-mailowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.

  Zastrzegamy sobie ponadto możliwość publikacji na naszej stronie internetowej informacji związanych z tematyką serwisu, przekazanych nam przez użytkowników, z zachowaniem w tajemnicy danych osoby, od której informacje te pochodzą.

  Nasza polityka w odniesieniu do cookies (pol. ciasteczka)

  Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka), które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z naszej strony. Taka identyfikacja jest konieczna, żebyśmy wiedzieli jaką stronę mamy wyświetlić danemu użytkownikowi. Ponadto, wykorzystujemy ten mechanizm w celu gromadzenia statystycznych informacji na temat użytkowników naszej strony (szczegóły powyżej).

  Mechanizm cookies nie jest przez nas wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych.

  Użytkownik może również zablokować pliki cookie generowane przez naszą stronę za pomocą odpowiednich ustawień swojej przeglądarki lub jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).

   

  Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1. Administratorami danych osobowych są:
   1) Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych z siedzibą: Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: ofop@ofop.eu. (dalej: „WSPÓŁADMINISTRATOR”
   2) Fundacja Stocznia  z siedzibą: Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa. lub drogą e-mailową pod adresem: stocznia@stocznia.org.pl. (dalej: „WSPÓŁADMINISTRATOR”)
  2. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych – Ewelinę Szczepańską, z którą można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Przetwarzanie odbywa się w celu:
   a. Przetwarzania, utrwalenia i publikacji wizerunku z wysłuchań – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
   b. Zapewnienia kontaktu w związku z planowanymi wydarzeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
   c. Organizacji i przeprowadzenia wysłuchań dotyczących projektu Umowy Partnerstwa zgodnie z regulaminem– art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
  6. Współadministratorzy nie zamierzają przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Współadministratorzy będą przekazywali dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, w tym do podmiotów dostarczających rozwiązania informatyczne Zoom, Virtual Meeting System oraz podmiotów dostarczających usługi teleinformatyczne, w tym pocztę elektroniczną. Ponadto dane zostaną udostępnione na YouTube oraz Facebook podczas transmisji wydarzeń.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane przez współadministratorów do 30 września 2021 r. 
   Wizerunek będzie przetwarzany do czasu wycofania zgody oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów. 
  9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od współadministratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  10. Skargę na działania współadministratorów można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Podanie danych osobowych konieczne, aby móc wziąć udział w wysłuchaniach organizowanych przez współadministratorów. Zgoda na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolna.
  12. Współadministratorzy nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.