• Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027

  broken image

  Źródło: Pixabay

  Kiedy?

  30 kwietnia (piątek), godz. 10:00 - 12:30
 • Szczegółowy program wysłuchania

  Prowadzenie:

  • Andrzej Rybus-Tołłoczko, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

  10.00-10.20 Część I. Wypowiedzi przedstawicieli organizatorów oraz autorów projektu Umowy Partnerstwa i programów krajowych

  • Andrzej Rybus-Tołłoczko, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
  • Maciej Aulak, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych, MFiPR

  10.20-11.15 Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne sektory i środowiska

  [każda z wypowiedzi w tej części trwa do 5 minut]

   

  Przedstawiciele/-ki administracji publicznej

  1. Tomasz Potkański, Związek Miast Polskich

  Przedstawiciele/-ki partnerów społecznych i gospodarczych

  1. Małgorzata Lelińska, Konfederacja Lewiatan
  2. Bogumiła Frąckowiak, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
  3. Norbert Pruszanowski, Związek Rzemiosła Polskiego (prezentacja >> )

  Przedstawiciele/-ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

  1. Kuba Wygnański, Fundacja Stocznia/Podkomitet ds. rozwoju partnerstwa
  2. Maciej Kunysz, Stowarzyszenie EKOSKOP / RDPP
  3. Justyna K. Ochędzan, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, RDPP, EKES
  4. Krzysztof Smolnicki, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
  5. Piotr Sadłocha, Polska Sieć LGD - Federacja Regionalnych Sieci LGD/Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
  6. Ewa Gałka, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
  7. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

  11:15-11:30 Przerwa

  11.30-12.10 Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek instytucji oraz osób indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchanie

   

  Przedstawiciele/-ki instytucji

  [każda z wypowiedzi w tej części trwa do 4 minut, kolejność była losowana]
  1. Joanna Krawczyk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

  2. Dominik Madej, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
  3. Zuzanna Sasiak, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz ruch "Więcej niż Energia" (prezentacja >> )
  4. Łucja Kucmin-Węglarczyk, Fundacja Przestrzeń dla Życia
  5. Alek Waszkielewicz, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Rada Działalności Pożytku Publicznego (strona pozarządowa), Fronia (Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami)
  6. Damian Hajduk, Grupa Robocza Transport / Grupa Robocza IoT przy KPRM

  Bardzo krótkie wypowiedzi pozostałych uczestników wysłuchania

  [każda z wypowiedzi w tej części trwa do 2 minuty]

  1. Iwona Janicka

  2. Damian Hajduk

  12.10-12.30 Część IV. Podsumowanie

   
  Magdalena Iwaniecka-Łabędź, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych, MFiPR - pierwsze refleksje po wysłuchaniu osób uczestniczących w spotkaniu
   
  Czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
   
  Podziękowanie i zakończenie wysłuchania
 • Materiały z wysłuchania

  Prezentacje Mówców zostały umieszczone przy nazwiskach w programie powyżej.
  Pytania, rekomendacje zamieszczone przez uczestników wysłuchania w sekcji Q&A >>
  Nagranie i zapis wypowiedzi - transkrypcja >> :
 • Kto wziął udział w wysłuchaniu

  Przedstawiciele rządu:


  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  Waldemar Buda, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej
  Maciej Aulak, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych
  Magdalena Iwaniecka-Łabędź, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych
  Justyna Potiopa, Naczelnik Wydziału Pomocy Technicznej i Współpracy Rozwojowej

   

  Pełna lista mówców i widzów >>

 • Informacje o projekcie Programu

  Celem programu jest zapewnienie skutecznego systemu realizacji polityki spójności w latach 2021-2027 w wymiarze strategicznym, wdrożeniowym i refleksyjnym.

  Ministerstwo zakłada następujące interwencje w programie:

  1. Upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi w administracji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy w perspektywie finansowej 2021-2027;

  2. Stworzenie i utrzymanie odpowiednich warunków pracy dla urzędników wdrażających fundusze, które umożliwią realizację zadań wynikających z rozporządzeń unijnych;

  3. Zwiększenie zdolności administracyjnych instytucji wdrażających fundusze;

  4. Wsparcie działań koordynacyjnych i zarządczych na poziomie Umowy Partnerstwa;

  5. Zwiększenie potencjału beneficjentów m.in. poprzez działania szkoleniowe i eksperckie;

  6. Wsparcie wdrożenia instrumentów rozwoju terytorialnego;

  7. Rozwój i utrzymanie krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczenie projektów finansowanych z funduszy,

  8. Działania informacyjne, promocyjne i poprawiające widoczność funduszy w Polsce.

   

  Całkowita alokacja wynosi 550 mln. EUR.

   

 • Zajrzyj na stronę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej!

  Projekt Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027