• Program Fundusze Europejskie
  dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

  broken image

  Źródło: Pixabay

 • Kiedy?

  Wysłuchanie odbyło się 21 kwietnia (środa), godz. 10:00 - 13:45

 • Szczegółowy program wysłuchania

  Prowadzenie:

  • Maria Mika, Prezeska Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  • Katarzyna Karpa-Świderek, Rzeczniczka Fundacji WWF Polska

  10.00-10.15 Część I. Wypowiedzi przedstawicieli organizatorów oraz autorów projektu Umowy Partnerstwa i programów krajowych

  Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
   
  Jacek Żalek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

  10.15 - 11.50 Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne sektory i środowiska

  [każda z wypowiedzi w tej części trwa do 5 minut, kolejność w ramach każdego z bloków była losowana]
   

  Przedstawiciele/-ki administracji publicznej

  1. Grzegorz Cichy, Unia Miasteczek Polskich
  2. Piotr Augustyniak, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (prezentacja >>)
  3. Marek Wysocki, Politechnika Gdańska Centrum Projektowania Uniwersalnego

  Przedstawiciele/-ki partnerów społecznych i gospodarczych

  1. Anna Kieracinska, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  2. Marzena Chmielewska, Konfederacja Lewiatan
  3. Andrzej Dulka, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
  4. Krzysztof Krystowski, Związek Pracodawców Klastry Polskie
  5. Ireneusz Karaśkiewicz, Związek Pracodawców Forum Okrętowe (prezentacja >>)
  6. Zenon Matuszko, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

  Przedstawiciele/-ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

  1. Marzena Mażewska, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (prezentacja >>)
  2. Cezary Czemplik, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego
  3. Alina Kozińska-Bałdyga, Federacja Inicjatyw Oświatowych/Polska YWCA - Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich (prezentacja >>)
  4. Piotr Nowacki, Fundacja ADRA Polska (prezentacja >>)
  5. Alek Waszkielewicz, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami/Fronia, przedst. RDPP
  6. Zuzanna Sasiak, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz ruch "Więcej niż Energia" (prezentacja >>)
  7. Dominika Lasota, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
  8. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

  11.50-12.15 Przerwa

   

  12.15-13.10 Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek instytucji oraz osób indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchanie

   

  Przedstawiciele/ki instytucji

  [każda z wypowiedzi w tej części trwa do 4 minut, kolejność była losowana]
  1. Marta Gumkowska, Stowarzyszenie Klon/Jawor
  2. Szymon Kacprzak, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
  3. Dariusz Szwed, Zielony Instytut (prezentacja >>)
  4. Dominik Madej, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
  5. Jan Twardowski, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (prezentacja >>)
  6. Edyta Kalamarz, Fundacja "HUMAN FACE OF EDUCATION"
  7. Emilia B. Kaczmarek, Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby
  8. Anna Spurek, Green REV Institute
  9. Monika Lamparska-Przybysz, ZF Polpharma S.A.
  10. Kamil Talar, NRG Project Sp. z o.o. (prezentacja >>)

  13.10-13.30 Część IV. Podsumowanie

  Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
   
  Czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
   
  Podziękowanie i zakończenie wysłuchania
 • Kto wziął udział w wysłuchaniu

  Przedstawiciele rządu

  Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
  Katarzyna Kaczkowska, Zastępca Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
  Anna Świebocka, Zastępca Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
  Patrycja Zeszutek, Zastępca Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
   
  oraz pracownicy Wydziału Zarządzania:
  Marta Mioduszewska, Naczelnik Wydziału Zarządzania
  Agnieszka Amanowicz
  Agnieszka Fabisiak Maszewska
  Urszula Grabowska
  Agnieszka Lerek
  Łukasz Małecki
  Natalia Załużna

  Pełna lista mówców i widzów >>

 • Materiały z wysłuchania

   

  Prezentacje Mówców zostały umieszczone przy nazwiskach w programie powyżej.
  Pytania, rekomendacje zamieszczone przez uczestników wysłuchania w sekcji Q&A >>
  Nagranie i zapis wypowiedzi - transkrypcja >>:
 • Wysłuchanie odwrócone

 • Informacje o projekcie Programu

  Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.


  Przed Programem Ministerstwo stawia następujące cele:

  • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
  • wzrost konkurencyjności MŚP;
  • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
  • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii

  Zakładana jest realizacja instrumentów pogrupowanych w trzy priorytety:

  I – Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.

  II – Środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów.

  III – Pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcie dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z Programu, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspiernie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnieniewsparcia administracyjnego w realizacji Programu

   

  Oferta Programu skierowana jest do:

  • przedsiębiorstw,
  • sektora nauki,
  • konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
  • instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych.
  Budżet ok 7,9 mld euro

 • Zajrzyj na stronę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

  Projekt Programu FE dla Nowoczesnej Gospodarki