• Program Fundusze Europejskie
  na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

  broken image

  Źródło: Pixabay

  Kiedy?
  13 maja (czwartek), godz. 10:00 - 13:25

 • Szczegółowy program wysłuchania

  Prowadzenie:

  • Aleksandra Wąsik, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Podkomitet ds. Rozwoju Partnerstwa
  • Zygmunt Mierzejewski, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Podkomitet ds. Rozwoju Partnerstwa

  10.00-10.25 Część I. Wypowiedzi przedstawicieli organizatorów oraz autorów projektu Umowy Partnerstwa i programów krajowych

  • Karolina Dreszer-Smalec, Prezeska Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  • Jacek Żalek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Rafał Sukiennik, Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego (prezentacja >>)

  10.25-11.30 Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne sektory i środowiska

  [każda z wypowiedzi w tej części trwa do 5 minut]

   

  Przedstawiciele/-ki administracji publicznej

  1. Piotr Augustyniak, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (prezentacja >>)

  Przedstawiciele/-ki partnerów społecznych i gospodarczych

  1. Andrzej Dulka, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

  2. Paweł Grabowski, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych

  3. Piotr Wołejko, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

  4. Jerzy Wysokiński, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

  5. Łukasz Mickiewicz, Krajowa Sekcja Pracowników Telekomunikacji NSZZ Solidarność

  Przedstawiciele/-ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

  1. Dominika Lasota, Polska Zielona Sieć/Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

  2. Maciej Hawryluk, Federacja Inicjatyw Oświatowych

  3. Alek Waszkielewicz, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Rada Działalności Pożytku Publicznego (strona pozarządowa), Fronia (Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami)

  4. Marzena Błaszczyk, Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  5. Kamil Wójcik, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (prezentacja >>)

  6. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

  11.30-11.45 Przerwa

  11.45-12.45 Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek instytucji oraz osób indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchani

   

  Przedstawiciele/-ki instytucji

  [każda z wypowiedzi w tej części trwa do 4 minut, kolejność była losowana]
  1. Piotr Nowacki, Fundacja ADRA Polska (prezentacja >>)
  2. Morgan Janowicz, Green REV Institute
  3. Piotr Mieczkowski, Fundacja DigitalPoland
  4. Ireneusz Michał Hyra, Syndykat Dziennikarzy Polskich
  5. Małgorzata Andruszkiewicz, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
  6. Damian Wojciech Dudała, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
  7. Tomasz Muras, Fundacja Elektryczna Owca
  8. Alina Kozińska-Bałdyga, Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska YWCA
  9. Małgorzata Snarska-Nieznańska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych
  10. Bartłomiej Gębarowski, B-Consulting Bartłomiej Gębarowski
  11. Paweł Ziobro, ZP-Team (prezentacja >>)
  12. Damian Hajduk, Grupa Robocza Transport / Grupa Robocza ds. IoT przy KPRM
  13. Bogusław Dębski, Polskie Towarzystwo Informatyczne

  Osoby indywidualne

  [każda z wypowiedzi w tej części trwa do 2 minut, kolejność była losowana]
  1. Joanna Karczewska

  2. Kornel Grzywocz

  Bardzo krótkie wypowiedzi pozostałych uczestników wysłuchania

  [każda z wypowiedzi w tej części trwa do 1 minuty]

  12.45-13.05 Część IV. Podsumowanie

   

  Jacek Żalek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej - pierwsze refleksje po wysłuchaniu osób uczestniczących w spotkaniu

   

  Karolina Dreszer-Smalec, Prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

  Czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej

  Podziękowanie i zakończenie wysłuchania

 • Materiały z wysłuchania

  .
  Prezentacje Mówców zostały umieszczone przy nazwiskach w programie powyżej.
  Pytania, rekomendacje zamieszczone przez uczestników wysłuchania w sekcji Q&A/na czacie >>
  Nagranie i zapis wypowiedzi - transkrypcja >>

 •  

  Kto wziął udział w wysłuchaniu

  Przedstawiciele rządu:

  Jacek Żalek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
  Rafał Sukiennik, Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego
  Michał Ptaszyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Cyfrowego

  Pełna lista mówców i widzów >>

 • Wysłuchanie odwrócone

 • Informacje o projekcie Programu

  Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 i stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju. Zakres wsparcia w ramach Programu jest komplementarny ze wsparciem pozostałych programów realizujących cele polityki spójności na lata 2021-2027 oraz innych instrumentów krajowych i unijnych. Ryzyko pokrywania się obszarów wsparcia będzie niwelowała przyjęta linia demarkacyjna uzgodniona między poszczególnymi programami krajowymi i regionalnymi.

   

  Zakładane cele Programu

  • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,
  • udostepnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
  • rozwój gospodarki opartej na danych wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
  • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
  • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczenstwa dla samorządów i przedsiębiorców.

  Pandemia COVID-19 pokazała jak istotny jest szybki rozwój ww. obszarów dla sprawnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństw w czasie tego typu zagrożeń. To dzięki procesowi cyfryzacji możliwa jest zdalna praca i edukacja, korzystanie z e-usług publicznych, w tym usług zdrowotnych, a także robienie zakupów czy załatwianie spraw w banku bez wychodzenia z domu.

   

  Program kierowany jest przede wszystkim do:

  • przedsiębiorców,
  • administracji publicznej,
  • organizacji pozarządowych,
  • podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
  • podmiotów leczniczych,
  • instytucji kultury.

  Budżet - ok. 2 mld euro.