• Program Fundusze Europejskie

  dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

  broken image

  Źródło: Pixabay

  Termin wysłuchania

  17 czerwca, godz. 10.00-14.00

 • Szczegółowy program wysłuchania

  Prowadzenie:

  • Justyna Sikorska, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
  • Maciej Kunysz, Podkomitet ds. rozwoju partnerstwa, Stowarzyszenie EKOSKOP; RDPP/EKES

  Część I. Wypowiedzi przedstawicieli organizatorów oraz autorów projektu Umowy Partnerstwa i programów krajowych

  • Karolina Dreszer-Smalec, Prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

  Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne sektory i środowiska

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 5 minut]

  Przedstawiciele/-ki partnerów społecznych i gospodarczych, biznes, przedsiębiorczość społeczna

  1. Małgorzata Lelińska, Konfederacja Lewiatan

  2. Norbert Pruszanowski, Związek Rzemiosła Polskiego
  3. Anna Bugalska, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (prezentacja >>)
  4. Zygmunt Mierzejewski, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  5. Małgorzata Kowzan, Związek Nauczycielstwa Polskiego

  Przedstawiciele/-ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

  1. Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (prezentacja >>)

  2. Cezary Miżejewski, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (prezentacja >>)
  3. Alek Waszkielewicz, PFON (Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami), RDPP strona pozarządowa, Fronia (Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami)
  4. Ina Gadomska, Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście
  5. Piotr Olech, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta/Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności
  6. Jacek Wojnarowski, Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych
  7. Alina Kozińska-Bałdyga, Federacja Inicjatyw Oświatowych (prezentacja >>)
  8. Dominik Madej, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
  9. Joanna Furmaga, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

  Przedstawiciele/-ki administracji publicznej

  1. Marek Wysocki, Politechnika Gdańska

  Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek instytucji oraz osób indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchanie

   

  Przedstawiciele/ki instytucji

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 4 minut, kolejność była losowana]
  1. Bartłomiej Gębarowski, B-Consulting Bartłomiej Gębarowski
  2. Edyta Kalamarz, Fundacja "HUMAN FACE OF EDUCATION" (prezentacja >>)
  3. Bogusław Dębski, Polskie Towarzystwo Informatyczne
  4. Renata Orłowska, Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera (prezentacja >>)
  5. Przemysław Żydok, Fundacja Aktywizacja
  6. Krzysztof Kwatera, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Na Bursztynowym Szlaku" (prezentacja >>)
  7. Justyna K. Ochędzan, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, RDPP, EKES
  8. Antoni Sobolewski, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ThinkTank Nowa Przestrzeń Społeczna
  9. Katarzyna Przybylska, Fundacja Habitat for Humanity Poland (prezentacja >>)
  10. Kuba Wygnański, Fundacja Stocznia
  11. Kinga Łozińska, Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji
  12. Sonia Buchholtz, Forum Energii
  13. Karol Kwiatkowski, Centralna Rada Romów w Polsce
  14. Iwona Brzózka-Złotnicka, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog
  15. Małgorzata Snarska-Nieznańska, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych
  16. Emilia B. Kaczmarek, Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby (prezentacja >>)
  17. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
  18. Asia Steczek, Green REV Institute
  19. Ewa Krawczyk, Fundacja Pomóż Innym

  Osoby indywidualne

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 2 minut, kolejność była losowana]
  1. Natalia Brzeszczyńska
  2. Mirosław Sobkowiak

  Bardzo krótkie wypowiedzi pozostałych uczestników wysłuchania

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 1 minuty]
  1. Łucja Kucmin - Węglarczyk
  2. Iwona Janicka

  Część IV. Podsumowanie

  Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej - pierwsze refleksje po wysłuchaniu osób uczestniczących w spotkaniu
   
  Karolina Dreszer-Smalec, Prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  Czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
  Podziękowanie i zakończenie wysłuchania
 • Materiały z wysłuchania

  Prezentacje Mówców zostały umieszczone przy nazwiskach w programie powyżej.
  Pytania, rekomendacje zamieszczone przez uczestników wysłuchania w sekcji Q&A >>
  Nagranie i zapis wypowiedzi >>:

 • Kto wziął udział w wysłuchaniu

  Przedstawiciele rządu:

  Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
  Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
  Aleksandra Dmitruk, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
  Dominika Tadla, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
  Tomasz Kot, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
  Łukasz Mikulec, Naczelnik Wydziału Rynku Pracy i Integracji Społecznej, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
  Anna Komorowska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

  Pełna lista mówców i widzów >>>

 • Informacje o projekcie Programu

  Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) jest instrumentem realizacji Celu 4 „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”.

  W programie FERS zakładane jest wsparcie przyczyniające się do usprawnienia funkcjonowania różnych polityk publicznych, w tym m.in. do poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

   

  Zakładane cele Programu

  • wzmocnienie systemu ochrony zdrowia i edukacji,
  • kształcenie kadr dla gospodarki,
  • zwiększenie jakości usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia,
  • wsparcie realizacji polityki społecznej w obszarach integracji społecznej, usług społecznych i ekonomii społecznej,
  • poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami,
  • zwiększenie dostępu do opieki na najmłodszymi dziećmi,
  • poprawa dostępności do usług publicznych,
  • zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych, w tym w zakresie świadczenia usług publicznych,
  • rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego.