• Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027

  broken image

  fot. shutterstock

 • Kiedy?

  Wysłuchanie odbyło się 7 kwietnia (środa), godz. 10:00 - 15:05

 • Szczegółowy program wysłuchania

  Prowadzenie:

  • Marcin Tumanow, przewodniczący Podkomitetu do spraw Rozwoju Partnerstwa, Business Centre Club
  • Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

  10.00-10.30 Część I. Wypowiedzi przedstawicieli organizatorów oraz autorów projektu Umowy Partnerstwa i programów krajowych

  [wprowadzenie do spraw organizacyjno-technicznych, zasad organizacyjnych oraz sposobu ułożenia mówców - europejska zasada partnerstwa]
  Jan Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia
   
  Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
   
  Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

  10.30 - 12.30 Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne sektory i środowiska

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 5 minut, kolejność w ramach każdego z bloków była losowana]
   

  Przedstawiciele/-ki administracji publicznej 

  1. Bartłomiej Zydel, Związek Powiatów Polskich
  2. Grzegorz Cichy, Unia Miasteczek Polskich
  3. Grzegorz Kamiński, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza
  4. Jacek Gursz, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
  5. Łukasz Kasprzak, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  6. Krzysztof Iwaniuk, Związek Gmin Wiejskich RP
  7. Marek Wysocki, Politechnika Gdańska Centrum Projektowania Uniwersalnego (prezentacja >> )

  Przedstawiciele/-ki partnerów społecznych i gospodarczych

  1. Marzena Chmielewska, Konfederacja Lewiatan

  2. Zygmunt Mierzejewski, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

  3. Krzysztof Heller, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (prezentacja >> )

  4. Zdzisław Skwarek, Sekcja Krajowa Uzdrowisk Polskich NSZZ "Solidarność"

  5. Ireneusz Karaśkiewicz, Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE (prezentacja >> )

  Przedstawiciele/-ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

  1. Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (prezentacja >> )

  2. Maciej Kunysz, Stowarzyszenie EKOSKOP

  3. Justyna K. Ochędzan, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

  4. Przemysław Żydok, Fundacja Aktywizacja / Rada Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami (prezentacja >> )

  5. Ewa Gałka, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

  6. Sylwia Mielczarek, Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania (prezentacja >> )

  7. Aleksandra Sawa, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

  8. Dominik Madej, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

  9. Joanna Furmaga, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

  12.30-12.45 Przerwa

   

  12.45-14.40 Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek instytucji oraz osób indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchanie

   

  Przedstawiciele/ki instytucji

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 3 minut, kolejność była losowana]
  1. Lech Wojciechowski, Polska Platforma LNG

  2. Monika Lamparska-Przybysz, Polpharma S.A.

  3. Patryk Świrski, Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. (prezentacja >> )

  4. Adam Stworzyjan, Federacja Organizacji Ochrony Zwierząt

  5. Krzysztof Smolnicki, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

  6. Rafał Rykowski, Polska Zielona Sieć i Bankwatch Network

  7. Andrzej Guła, Polski Alarm Smogowy

  8. Dariusz Szwed, Zielony Instytut

  9. Ewa Chodkiewicz, Fundacja WWF Polska

  10. Grzegorz Grabowski, Zielonkowskie Forum Samorządowe

  11. Hubert Barański, Fundacja Normalne Miasto Fenomen

  12. Dominika Lasota, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

  13. Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

  14. Kamil Sieratowski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta

  15. Łukasz Bosowski, Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia im. Tomasza Milewskiego

  16. Zu Żabińska, Green REV Institute

  17. Marcin Korolec, Instytut Zielonej Gospodarki

  18. Paulina Lewandowska, Stowarzyszenie Mówiących Osób Niedosłyszących i Użytkowników Implantów Słuchowych SUITA/ International Federation of Hard of Hearing Young People

  19. Paweł Głuszyński, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

  20. Urszula Stefanowicz, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

  21. Antoni Sobolewski, ThinkTank Nowa Przestrzeń Społeczna Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

  22. Szymon Kacprzak, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny / Fridays For Future

  23. Beata Krupianik, Fundacja Karuna - Ludzie dla Zwierząt

  24. Daria Schmidt, Fundacja Szkatułka

  25. Jan Twardowski, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (prezentacja >> )

  26. Joanna Krawczyk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

  27. Kajetan Lewandowski, Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia
  28. Katarzyna Golędzinowska, Fundacja Zwierzaki w Potrzebie
  29. Krzysztof Kowalik, Towarzystwo dla Natury i Człowieka
  30. Zuzanna Sasiak, Polska Zielona Sieć i Ruch "Więcej niż Energia"

  Osoby indywidualne

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 2 minut, kolejność była losowana]

  1. Krzysztof Wojtalik (prezentacja >> )

  2. Renata Włazik (prezentacja >> )

  Bardzo krótkie wypowiedzi pozostałych uczestników wysłuchania

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 1 minuty]
  1. Szymon Kacprzak
  2. Bożena Cebulska

  14.40-15.05 Część IV. Podsumowanie

  Renata Calak, Dyrektor Departamentu Strategii, Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa - pierwsze refleksje po wysłuchaniu osób uczestniczących w spotkaniu
   
  Czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
  Podziękowanie i zakończenie wysłuchania
 • Materiały z wysłuchania

  • Prezentacje Mówców zostały umieszczone przy nazwiskach w programie powyżej.
  • Pytania, rekomendacje zamieszczone przez uczestników wysłuchania w sekcji Q&A >>
  • Uwagi do Umowy Partnerstwa przesłane do organizatorów wysłuchań:
  1. Postulaty organizacji pozarządowych dot. perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w Polsce, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych >> prezentacja >>
  • Nagranie i zapis wypowiedzi (transkrypcja) >>

 • Kto wziął udział w wysłuchaniu?

  Przedstawiciele rządu

  Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
  Renata Calak, Dyrektor Departamentu Strategii, Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa
  Agnieszka Kapciak, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii,
  Iga Zupok-Gierwatowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii
  Katarzyna Kaczkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
  Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych
  Barbara Baka, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych
  Katarzyna Zielińska-Heitkötter, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych
  Małgorzata Wierzbicka, Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych
  Magdalena Jasińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych
  Urszula Wójcik, Departament Pomocy Technicznej
  Hanna Harasimiuk, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
  Marta Marszycka, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
  Rafał Sukiennik, Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego
  Michał Ptaszyński, zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Cyfrowego
  Ewa Szymoszek-Łata, Departament Rozwoju Cyfrowego
  oraz naczelnicy i pracownicy różnych departamentów Ministerstwa

  Pełna lista mówców i widzów >>>

 • Wysłuchanie odwrócone

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, (które było naszym partnerem w czasie wysłuchań) pozytywnie odpowiedziało na zgłaszany przez nas postulat zorganizowania tzw. wysłuchań odwróconych, a zatem takich, w których przedstawiciele rządu odniosą się do uwag zgłaszanych przez Państwa w trakcie wysłuchań.

  Odwrócone wysłuchanie to odwrócenie ról - co polega również na tym, że za techniczną organizację tego procesu odpowiada MFiPR, a nie jak wcześniej strona zgłaszająca uwagi.

  Szczegóły i rejestracja na wysłuchanie “odwrócone” dostępne są na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/wysluchania-odwrocone/ 

   

  Oprócz postulatów zgłoszonych podczas wysłuchania do ministerstwa wpłynęło ponad 5 tys. uwag ze strony wszystkich aktorów życia społecznego: administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również osób indywidualnych. Zamieszczamy raport z konsultacji projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej >>>

 • Nagranie wysłuchania odwróconego

 • Informacje o projekcie Umowy Partnerstwa

  Co to jest Umowa Partnerstwa?

  Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro.
  Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które na przełomie stycznia i lutego prowadziło konsultacje w tej sprawie. Zgodnie z propozycją przedstawioną w projekcie rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady polityka spójności na lata 2021-27 ma obejmować następujące fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Wspólna polityka rybołówstwa obejmie Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). Fundusze te wzajemnie się uzupełniają. Umowa Partnerstwa jest bazą dla dalszych szczegółowych rozwiązań, które są wypracowywane na poziomie programów krajowych oraz oraz programów regionalnych
   
  Podobnie jak w latach 2014-2020 Ministerstwo proponuje w nowej rozpoczynającej się perspektywie na lata 2021-2027, aby około 60% funduszy z polityki spójności trafiło do programów realizowanych na poziomie krajowym, a pozostałe 40% otrzymały programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na danych statystycznych dotyczących liczby ludności i PKB na mieszkańca oraz dodatkowo wskaźnika ubytku ludności w latach 2014-2018 dla poszczególnych województw. Pozostałe wskaźniki dobierano odpowiednio do celu polityki. 75% środków zostało już podzielonych, a 25% (7,1 miliarda euro) zostanie podzielone w wyniku negocjacji kontraktu programowego. Kluczowe dla rządu i samorządu województwa projekty, zgłoszone przez marszałków do kontraktów programowych, mogą liczyć na dodatkowe fundusze.

  Oprócz 16 programów regionalnych przewidziano 9 programów krajowych, w tym program dedykowany pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym (dawniej pozostający poza polityką spójności Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa), program w zakresie rybactwa i morza oraz Program na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Oprócz tego Polska będzie uczestniczyła w programach Interreg: 9 programach transgranicznych, 2 programach transnarodowych i 4 programach współpracy międzyregionalnej.

  Dlaczego organizujemy wysłuchanie dotyczące Umowy Partnerstwa na lata 2021 - 2027?

  Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Proces konsultacji obejmował m.in. 16 zdalnych konferencji regionalnych, tj. 48h konsultacji transmitowanych na żywo, w których udział wzięło ponad 4100 uczestników. Do 22 lutego 2021 r. można też było składać uwagi do Projektu UP za pośrednictwem formularza na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl
  Do Ministerstwa wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wszystkich aktorów życia społecznego: administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
   
  Kolejne 7 lat naznaczonych piętnem COVID realiów społecznych i gospodarczych będzie kluczowe dla Polski i jej obywateli. Dlatego tak ważne jest, aby w decyzjach o tym, na co i w jaki sposób oraz ile środków wydatkować wzięło udział jak najwięcej przedstawicieli różnych środowisk. Debata na poziomie Umowy Partnerstwa, jak i programów krajowych z udziałem strony rządowej (autorów dokumentów), jak i możliwości wypowiedzenia się przez potencjalnych beneficjentów, a także organizacje zainteresowane monitoringiem obywatelskim tego procesu mogą podnieść jakość planowanych rozwiązań.
  Proponujemy wysłuchanie publiczne w sprawie Umowy partnerstwa i programów krajowych. Organizacyjnie zadania podjęły się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.
   
  Zorganizujemy wydarzenie w formule on-line, które uzupełni inne formy konsultacji prowadzone przez rząd.
  Ponieważ zakres tematyczny i terytorialny interwencji w poszczególnych celach polityki będzie omawiany przy okazji kolejnych wysłuchań poświęconych programom realizującym Umowę Partnerstwa, to w czasie tego wysłuchania chcielibyśmy usłyszeć wypowiedzi na tematy horyzontalne takie, jak:
  • Zasady horyzontalne: równe szanse, partnerstwo, zrównoważony rozwój/zasada nieszkodzenia w nadmierny sposób środowisku (ang. do not significantly harm)
  • Wymiar terytorialny planowanych interwencji – jak terytorialnie koncentrować działania;
  • Jak uzyskać efekt synergii wydatkując środki unijne ?
  • Formy wsparcia finansowego - dotacje i instrumenty finansowe.
 • Zajrzyj na stronę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej!

  Projekt Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027