• Program Fundusze Europejskie
  Pomoc Żywnościowa

  na lata 2021-2027

  broken image

  Źródło: Shutterstock/addkm

   

  Termin wysłuchania

  1 lipca, godz. 10:00-11:15

 • Szczegółowy program wysłuchania

  Prowadzenie:

  Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

  10.00-10.20 Część I. Wypowiedzi przedstawicieli organizatorów oraz autorów projektu Umowy Partnerstwa i programów krajowych

  • Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
  • Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

  10.20-10.40 Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne sektory i środowiska

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 6 minut]
  1. Maciej Kunysz, Polska Zielona Sieć(Stowarzyszenie Ekoskop) // Zespół ds. Funduszy RDPP
  2. Marzena Pieńkosz-Sapieha, Fundacja Bank Żywności z siedzibą w Lublinie (grafika >>, Chleb, który życie zmienia cz.1, Smaczne na Bank)
  3. Łukasz Jaroń, Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

   

  10.40-10.55 Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek instytucji oraz osób indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchani

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 4 minut, kolejność była losowana]
  1. Adriana Porowska, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

  2. Bogusław Bałut, Chrześcijańska Służba Charytatywna
  3. Anna Spurek, Green REV Institute

  Bardzo krótkie wypowiedzi pozostałych uczestników wysłuchania

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 2 minuty]

  1. Marzena Pieńkosz-Sapieha

  2. Łucja Kucmin-Węglarczyk

  10.55-11.15 Część IV. Podsumowanie

  • Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej - pierwsze refleksje po wysłuchaniu osób uczestniczących w spotkaniu
    
  • Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
   Czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
   Podziękowanie i zakończenie wysłuchania
 • Materiały z wysłuchania

  Materiały przesłane przez Mówców zostały umieszczone przy nazwiskach w programie powyżej.
  Pytania, rekomendacje zamieszczone przez uczestników wysłuchania w sekcji Q&A >>
  Nagranie i zapis wypowiedzi - transkrypcja >>:
 • Kto wziął udział w wysłuchaniu

  Przedstawiciele rządu:

  Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
  Bogumiła Dertkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MRiPS
  Elżbieta Przybyszewska-Szczęsny, Naczelnik Wydziału ds. pomocy żywnościowej FEAD
  Olga Richter, Główny Specjalista w Wydziale ds. pomocy żywnościowej FEAD
  Judyta Witkowska, Główny Specjalista w Wydziale ds. pomocy żywnościowej FEAD

  Pełna lista mówców i widzów >>

 • Odniesienie MRiPS do kwestii z wysłuchania

  Stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie uwag zgłoszonych podczas wysłuchania publicznego w dniu 1 lipca 2021 r. w sprawie Programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa na lata 2021-2027

 • Informacje o projekcie Programu

  Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FE PŻ) to następca obecnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), którego głównym celem jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

   

  W ramach Programu o charakterze ogólnopolskim, zarządzanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, przewiduje się, podobnie jak w przypadku PO PŻ, dystrybucję żywności dla osób najbardziej potrzebujących przez organizacje partnerskie (organizacje pozarządowe) na szczeblu ogólnopolskim / ponadregionalnym, regionalnym oraz lokalnym, jak również realizację warsztatów sprzyjających włączeniu społecznemu odbiorców pomocy żywnościowej - tzw. działań towarzyszących.