• Program Fundusze Europejskie
  Pomoc Żywnościowa

  na lata 2021-2027

  Termin wysłuchania: 1 lipca, godz. 10:00-15:00

  Źródło: Shutterstock/addkm

 • Informacje o projekcie Programu

  Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FE PŻ) to następca obecnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), którego głównym celem jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

   

  W ramach Programu o charakterze ogólnopolskim, zarządzanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, przewiduje się, podobnie jak w przypadku PO PŻ, dystrybucję żywności dla osób najbardziej potrzebujących przez organizacje partnerskie (organizacje pozarządowe) na szczeblu ogólnopolskim / ponadregionalnym, regionalnym oraz lokalnym, jak również realizację warsztatów sprzyjających włączeniu społecznemu odbiorców pomocy żywnościowej - tzw. działań towarzyszących.