• Program Fundusze Europejskie
  dla Polski Wschodniej 2021-2027

  Termin wysłuchania 29 kwietnia (czwartek), godz. 10:00 - 15:00

  Rozlewiska Biebrzy, źródło: Polska Organizacja Turystyczna

 • Informacje o projekcie Programu

  Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 jest kontynuacją wsparcia makroregionu Polski Wschodniej oferowanego w dwóch ostatnich perspektywach UE 2007-2013 oraz 2014-2020). Zakres terytorialny Programu rozszerzono teraz o region NUTS-2 mazowiecki regionalny.

  Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

   

  Zakładane cele szczegółowe programu to:

  1. Wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,
  2. Podniesienie jakości życia mieszkańców przez ochronę klimatu,
  3. Zwiększenie dostępności transportowej makroregionu,
  4. Aktywizacja kapitału społecznego oraz wzrost wykorzystania potencjału turystyki i uzdrowisk.

  Ważne! Program realizowany będzie na terenie następujących województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz region mazowiecki regionalny (woj. mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i powiatów ją otaczających)

   

  W Programie przewidziano wsparcie w następujących obszarach:

  • przedsiębiorczość (np. wsparcie firm typu start-up) 
  • infrastruktura elektroenergetyczna, adaptacja do zmian klimatu oraz zrównoważona mobilność miejska; 
  • ponadregionalna infrastruktury drogowa  i kolejowa;  
  • uzdrowiska, obiekty kultury (biblioteki multimedialne - mediateki) oraz produkty turystyczne (turystyczne szlaki tematyczne).

  Budżet - 2,5 mld euro

 • Zajrzyj na stronę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej!

  Projekt Programu FE dla Polski Wschodniej