• Program Fundusze Europejskie
  dla Polski Wschodniej 2021-2027

  broken image

  Rozlewiska Biebrzy, źródło: Polska Organizacja Turystyczna

 • Kiedy?

  Wysłuchanie odbyło się 29 kwietnia (czwartek), godz. 10:00 - 13:05

 • .

  Szczegółowy program wysłuchania

  Prowadzenie:

  • Patricia Mitro, Dyrektor Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON / Przewodnicząca Rzeszowskiej Federacji Kobiet Aktywnych
  • Rafał Dymek, Dyrektor Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana

  10.00-10.20 Część I. Wypowiedzi przedstawicieli organizatorów oraz autorów projektu Umowy Partnerstwa i programów krajowych

   
  Karolina Dreszer-Smalec, Prezeska Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

  Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

  10.20-11.20 Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne sektory i środowiska

  [każda z wypowiedzi w tej części trwa do 5 minut]

   

  Przedstawiciele/-ki administracji publicznej

  1. Wojciech Farbaniec, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

  Przedstawiciele/-ki partnerów społecznych i gospodarczych

  1. Wojciech Winogrodzki, Podlaski Związek Pracodawców (prezentacja >> )
  Przedstawiciele/-ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego
  1. Maciej Kunysz, Stowarzyszenie EKOSKOP; RDPP/EKES
  2. Rafał Kowalski, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych / Redakcja ngo.pl
  3. Bartłomiej Głuszak, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
  4. Alek Waszkielewicz, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (PFON), Fronia (Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami) / RDPP
  5. Piotr Nowacki, Fundacja ADRA Polska (prezentacja >> )
  6. Joanna Krawczyk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
  7. Maria Zarzecka, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (Białystok)
  8. Wojciech Szymalski, Koalicja Klimatyczna / Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

  11:20-11:30 Przerwa

  11.30-12.40 Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek instytucji oraz osób indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchanie

   

  Przedstawiciele/-ki instytucji

  [każda z wypowiedzi w tej części trwa do 4 minut, kolejność była losowana]
  1. Paweł Rydzyński, InnoBaltica (prezentacja >> )
  2. Bartłomiej Gębarowski, B-Consulting Bartłomiej Gębarowski
  3. Adam Fularz, Rzeszowska.pl Bialostocka24.pl i inne
  4. Morgan Janowicz, Green REV Institute
  5. Krzysztof Kowalik, Towarzystwo dla Natury i Człowieka
  6. Dominik Madej, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
  7. Michał Grzywa, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
  8. Dominika Lasota, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
  9. Michał Śpiewak, Fundacja ParkOdNowa
  10. Jacek Piwowarski, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Dolina Kacanki"
  11. Zbigniew Walenciak, Liga Ochrony Przyrody, Okręg Kielce

  Osoby indywidualne

  [każda z wypowiedzi w tej części trwa do 2 minut, kolejność była losowana]
  1. Edyta Kalamarz

  Bardzo krótkie wypowiedzi pozostałych uczestników wysłuchania
  [każda z wypowiedzi w tej części trwa do 1 minuty]
  1. Iwona Janicka
  2. Łucja Kucmin-Węglarczyk

  12.40-13.05 Część IV. Podsumowanie

  Karolina Dreszer-Smalec, Prezeska Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
   
  Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej - pierwsze refleksje po wysłuchaniu osób uczestniczących w spotkaniu

   

  Czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
   
  Podziękowanie i zakończenie wysłuchania
 • Materiały z wysłuchania

  Prezentacje Mówców zostały umieszczone przy nazwiskach w programie powyżej.
  Pytania, rekomendacje zamieszczone przez uczestników wysłuchania w sekcji Q&A >>
  Nagranie i zapis wypowiedzi - transkrypcja >> :
 • Kto wziął udział w wysłuchaniu

  Przedstawiciele rządu:

  Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
  Małgorzata Wierzbicka, Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych
  Michał Kober, naczelnik Wydziału Koordynacji Wsparcia Programów
  Bartłomiej Pocztowski, Starszy Specjalista, Wydział Koordynacji Wsparcia Programów
  Katarzyna Gromek-Wichrowska, Starszy specjalista, Wydział Infrastruktury Transportowej
   

  Pełna lista mówców i widzów >>

 • Wysłuchanie odwrócone

   
 • Informacje o projekcie Programu

  Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 jest kontynuacją wsparcia makroregionu Polski Wschodniej oferowanego w dwóch ostatnich perspektywach UE 2007-2013 oraz 2014-2020). Zakres terytorialny Programu rozszerzono teraz o region NUTS-2 mazowiecki regionalny.

  Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

   

  Zakładane cele szczegółowe programu to:

  1. Wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,
  2. Podniesienie jakości życia mieszkańców przez ochronę klimatu,
  3. Zwiększenie dostępności transportowej makroregionu,
  4. Aktywizacja kapitału społecznego oraz wzrost wykorzystania potencjału turystyki i uzdrowisk.

  Ważne! Program realizowany będzie na terenie następujących województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz region mazowiecki regionalny (woj. mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i powiatów ją otaczających)

   

  W Programie przewidziano wsparcie w następujących obszarach:

  • przedsiębiorczość (np. wsparcie firm typu start-up) 
  • infrastruktura elektroenergetyczna, adaptacja do zmian klimatu oraz zrównoważona mobilność miejska; 
  • ponadregionalna infrastruktury drogowa  i kolejowa;  
  • uzdrowiska, obiekty kultury (biblioteki multimedialne - mediateki) oraz produkty turystyczne (turystyczne szlaki tematyczne).

  Budżet - 2,5 mld euro

 • Zajrzyj na stronę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej!

  Projekt Programu FE dla Polski Wschodniej