• Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

  Termin wysłuchania: 15 lipca, godz. 9:30-13:50

 • broken image
 • Szczegółowy program wysłuchania

  Prowadzenie:

  • Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
  • Małgorzata Lelińska, Konfederacja Lewiatan, Podkomitet ds. Rozwoju Partnerstwa

  9.30-9.55 Część I. Wypowiedzi przedstawicieli organizatorów oraz autorów projektu Umowy Partnerstwa i programów krajowych

  • Karolina Dreszer-Smalec, Prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

  • Barbara Baka, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, MFiPR
  • Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych, MFiPR

  9.55-11.10 Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne sektory i środowiska

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 5 minut]

  Przedstawiciele/ki administracji

  1. Dorota Zmarzlak, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

  2. Maciej Fijałkowski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  3. Marek Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej​

  Przedstawiciele/-ki partnerów społecznych i gospodarczych, biznes, przedsiębiorczość społeczna

  1. Anita Majos, Spółka „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o..

  2. Bogdan Ślęk, Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting” (prezentacja >>)

  3. Lech Wojciechowski, Polska Platforma LNG i bioLNG

  4. Włodzimierz Ehrenhalt, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej

  Przedstawiciele/-ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

  1. Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
  2. Maciej Kunysz, Stowarzyszenie EKOSKOP / Zespół ds Funduszy RDPP
  3. Edyta Kalamarz, Konsorcjum „Społeczne Ekosystemy Dostępności”
  4. Alina Kozińska-Bałdyga, Federacja Inicjatyw Oświatowych / Young Women's Christian Association (YWCA)
  5. Marcin Kowalczyk, Fundacja WWF Polska
  6. Anna Dworakowska, Polski Alarm Smogowy / Krakowski Alarm Smogowy
  7. Marta Jaskulska, Związek Stowarzyszeń „Kongres Ruchów Miejskich” (KRM)
  8. Joanna Furmaga, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

  11.20-11.30 Przerwa

   

  11.30-13.20 Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek instytucji oraz osób indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchani

  Przedstawiciele/-ki instytucji

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 3 minut, kolejność była losowana]
  1. Krzysztof Smolnicki, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
  2. Agnieszka Kordalewska, FUNDACJA GOTOWI.ORG (prezentacja >>)
  3. Anna Spurek, Green REV Institute
  4. Łucja Kucmin-Węglarczyk, Fundacja Przestrzeń do życia
  5. Ewa Malicka, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
  6. Izabela Zygmunt, WiseEuropa
  7. Jan Twardowski, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE-POLSKA) (prezentacja >>)
  8. Jan Chrapek, Stowarzyszenie "Zrównoważona Mobilność w Jaworznie"
  9. Judyta Łuczyńska, Fundacja Sendzimira
  10. Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  11. Kajetan Nowak, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
  12. Zuzanna Kozak, Młodzi .Nowocześni
  13. Krzysztof Gubański, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
  14. Krzysztof Mrozek, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
  15. Krzysztof Kwatera, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Na Bursztynowym Szlaku" (prezentacja >>)
  16. Hubert Barański​, Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia
  17. Paweł Głuszyński, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Towarzystwo na rzecz Ziemi
  18. Dominik Madej, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
  19. Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
  20. Wojciech Szymalski, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
  21. Zuzanna Sasiak, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz ruch "Więcej niż Energia"
  22. Joanna Krawczyk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
  23. Agnieszka Stawiarska, ROCKWOOL Polska sp. z o.o. (prezentacja >>)
  24. Bartłomiej Gębarowski, B-Consulting Bartłomiej Gębarowski
  25. Kamil Talar, NRG sp. z o.o.
  26. Maciej Murawski, Mamciepło.pl Sp. z o.o.
  27. Patryk Białas, Park Naukowo-Technologiczny EURO-CENTRUM

  Osoby indywidualne

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 2 minut, kolejność była losowana]
  1. Katarzyna Kierzek-Koperska

  Bardzo krótkie wypowiedzi pozostałych uczestników wysłuchania

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 1 minuty]
  1. Kajetan Nowak
  2. Anna Majchrowska
  3. Krzysztof Jędrzejewski
  4. Bożena Cebulska

  13.20-13.50 Część IV. Podsumowanie

  • Barbara Baka, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, MFiPR - pierwsze refleksje po wysłuchaniu osób uczestniczących w spotkaniu
  • Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

  Czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej

  Podziękowanie i zakończenie wysłuchania

 • Materiały z wysłuchania

  • Prezentacje Mówców zostały umieszczone przy nazwiskach w programie powyżej.
  • Pytania, rekomendacje zamieszczone przez uczestników wysłuchania w sekcji Q&A >>
  • Uwagi przesłane do organizatorów wysłuchań:

                1. Fundacja Gotowi.org >>

                2. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych >>

  • Nagranie i zapis wypowiedzi - transkrypcja >>:

 • Kto wziął udział w wysłuchaniu

  Przedstawiciele rządu

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  Waldemar Buda - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
  Jarosław Orliński - Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych
  Barbara Baka - Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych
  Katarzyna Zielińska-Heitkötter - Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych
  Joanna Gajda-Sobieszczańska - Naczelnik Wydziału Koordynacji Programowania, Departament Programów Infrastrukturalnych
  Małgorzata Stolarska - Naczelnik Wydziału Wdrażania Sektorów Energetyka i Kultura, Departament Programów Infrastrukturalnych
  Joanna Czajewska - Naczelnik Wydziału Wdrażania Sektorów Środowisko i Zdrowie, Departament Programów Infrastrukturalnych
  Monika Stopa - Naczelnik Wydziału Wdrażania Sektora Transport 1, Departament Programów Infrastrukturalnych
  Małgorzata Kubiszewska - Naczelnik Wydziału Wdrażania Sektora Transport 2, Departament Programów Infrastrukturalnych
  Agnieszka Bołcun - Naczelnik Wydziału Wdrażania Sektora Transport 3, Departament Programów Infrastrukturalnych

  Pełna lista mówców i widzów >>

 • Wysłuchanie odwrócone

  Wysłuchanie publiczne odwrócone

  dla Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

  16.02.2022, godz. 14:00.

   

  Organizator: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

   

  Szczegółowe informacje i zapisy dostępne na Portalu Fundusze Europejskich

 • Informacje o projekcie Programu

  Głównym celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:
  • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym
  • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne
  • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030
  • poprawę bezpieczeństwa transportu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia
  • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym
  Realizując program, Ministerstwo zakłada zwiększenie efektywności energetycznej mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw oraz zwiększenie udziału zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii.
   
  Inwestycje w infrastrukturę energetyczną mają przynieść poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych i wzrost ich znaczenia w nowoczesnym, zielonym systemie energetycznym. Inwestycje w sektorze środowiska mają przyczynić się do większej odporności na zmiany klimatu (w tym na susze i powodzie) oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego (wzrost zdolności retencyjnych oraz poprawę systemów monitorowania i zarządzania kryzysowego).
   
  W Programie Ministerstwo dąży do poprawy gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi, a także odpadami komunalnymi.
  Planowane jest wzmocnienie ochrony bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów; rozwijanie systemu monitorowania zasobów przyrodniczych, aby ułatwić ich ochronę.
   
  Dążąc do zmniejszenia emisji w transporcie, zakładane jest rozwijanie transportu szynowego, w tym w miastach, zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej, a także alternatywne wobec dróg łańcuchy logistyczne (porty morskie, drogi wodne śródlądowe, przewozy intermodalne).
  W celu poprawy spójności komunikacyjnej i ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego planowana jest koncentracja na budowie nowych i modernizacji istniejących linii kolejowych oraz dróg krajowych, w tym obwodnic miast.
   
  Zakładane jest podejmowanie inwestycji w kluczowych obszarach sytemu ochrony zdrowia, które przyczynią się do wzrostu dostępności pacjentów do wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz większej ich skuteczności.
   
  W sektorze kultury zakładane są działania mające na celu ochronę zabytków o światowym i krajowym znaczeniu zarówno ruchomych i nieruchomych. Jednocześnie rozwój instytucji kultury oraz wsparcie ich adaptacji do nowych funkcji kulturalnych i społecznych.
   
  Budżet - ponad 25 mld euro